Jak nám můžete pomoci

> finančně
> poskytnutím věcného daru (např.: kancelářského zboží, IT vybavení, nábytku, zdravotnického materiálu aj.)
> šířením zpráv o naší organizaci mezi známé
> dobrovolnickou činností
> mediální podporou (zajištění reklamy v denících, upozornění na činnost naší organizace aj.)

Každý přispěvatel obdrží výroční zprávu Občanského sdružení Agarta. Donátoři, kteří přispějí, budou uvedeni na našich webových stránkách (získají tzv. reklamní banner).

Za pracovní tým o. s. Agarta děkujeme a budeme se těšit na navázání budoucích partnerských vztahů!

Pro ty, co nás chtějí podpořit finančně:

Název držitele účtu: Občanské sdružení Agarta, Ohrada 1879, 755 01 Vsetín
Číslo účtu: 197293221 Kód banky: 0300 Banka: ČSOB a.s. Vsetín

Jak budou darované peníze použity?

Jako sponzor si můžete sami vybrat, kam Vaše peníze poputují. Můžete podpořit chod samotné organizace nebo kterýkoliv z probíhajících projektů. Rádi Vám předložíme vyúčtování s popisem, kde přesně Vaše peníze organizaci pomohly.

Co Vám nabízíme my?

Hledáme partnery, ne jen sponzory…. Každý nový partner obdrží:
> Výroční zprávu
> Reklamu ( banner s jeho logem bude umístěn na našich webových stránkách)

Možnosti platby

1. Vyplněním jednorázového nebo trvalého příkazu ve své bance, číslo účtu 197293221/0300 a jako variabilní symbol uveďte datum narození (pokud chcete dar uplatnit ke snížení svého daňového základu). Pokud dar uplatnit nechcete, stačí jako variabilní symbol uvést 8888.
2. Vyplněním poštovní poukázky typu A na Vaší poště. Údaje se zadávají jako na příkazu bance a navíc se jen napíše adresa majitele účtu: Občanskésdružení Agarta, Ohrada 1879, 755 01 Vsetín